Endodonti (rotfylling og apikal kirurgi)

Hva er endodonti?
Endodonti (rotfylling) omhandler forebygging og behandling av infeksjoner i tenner og omkringliggende kjevebein. De fleste tannleger utfører endodonti. Endodontistene, som er spesialister innenfor dette fagfeltet, tar seg av tenner som er spesielt vanskelige å rotfylle eller hvor tidligere rotfylling har vært mislykket.

Tennene våre består av emalje, dentin og pulpa. Pulpa befinner seg midt inne i tannen og består av mange nerver og blodkar. Pulpa (nerven) kan i noen tilfeller bli eksponert, betent eller dø. Hvis en ønsker å beholde tannen i slike tilfeller, er rotbehandling eneste alternativ. Eksempler på skader/årsaker som gjør rotbehandling nødvendig, er blant annet:

  • Karies (hull) og sprekker/infraksjoner i tenner.
  • Inflammasjon (betennelse) i pulpa etter preparering av krone eller bro.
  • Hvis tannen utsettes for et trauma (eks. fall, slag).
  • Mistet fylling som ikke erstattes over tid.
  • Fraktur av fylling/tann.
  • Ekstrem tanngnissing.
  • Inntak av mye sur mat og drikke.

Hva gjøres ved en rotfyllingsbehandling?
Hvis det er nødvendig settes anestesi (bedøvelse). Deretter skaffes adkomst inn til nerven i tannen ved hjelp av ulike bor. Så lokaliseres rotkanalen(e) og lengden på disse. Deretter fjernes vevet som finnes i rotkanalen(e). Dette kan være vitalt eller helt eller delvis dødt. For å fjerne dette vevet brukes ulike filer, både manuelle og roterende, i tillegg til ulike desinfiserende væsker. Deretter fylles rotkanalen (den delen av tannen hvor pulpa tidligere var) med rotfyllingsmasse (oftest guttaperka). En skiller mellom behandling av inflammerte (uten bakterier) og infiserte (bakterier er tilstede) tenner. I vitale kasus, hvor bakterier ikke er tilstede, kan man rense og rotfylle tannen i en og samme operasjon, mens i infiserte kasus bør tannen rotfylles over to besøk hvor en legger et bakteriedrepende middel inn i tannen mellom besøkene.

Greit å vite om rotfylling 

  • Etter en rotbehandling er det normalt å kunne kjenne ømhet/smerte i området i noen dager, og det kan bli behov for å ta smertestillende.
  • I noen få tilfeller kan en også hovne opp i området eller få feber. I slike tilfeller er det viktig å ta kontakt med tannlege for å vurdere behovet for evt. antibiotika.
  • Prognosen er bedre for behandling av vitale tenner enn hva tilfellet er for nekrotiske (døde) tenner.

Når rotfylling av tannen ikke fører frem, eller ikke lar seg gjøre, er rotspissamputasjon, også kalt apikalkirurgi, et alternativ.  Man løsner da forsiktig tannkjøttet på siden av tannen, fjerner noe bein under skylling med fysiologisk saltvann, kapper normalt ca 2-3 mm av rotspissen og skraper ut det betente vevet rundt tannen. Best prognose er det når man får til å forsegle rotspissområdet med en fylling. Vi bruker spesielle ultralydspisser for å komme 2-3 mm opp i kanalene, og legger deretter en god og tett fylling. Så syr vi såret sammen igjen med 5-6 sting/suturer.

Etter en slik operasjon kan det være noe smerter og hevelse, og en har behov for litt smertestillende tabletter noen dager. Stingene ( suturene ) fjernes hos oss eller hos egen tannlege i løpet av 5- 7 dager.

Etter ca 1 år vil en kunne se på røntgen at beinet er tilhelt.