Tannlegene Bommen AS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teamet

 
 

 

   

    Jan Bommen

     Tannlege

 • Odontologisk embedseksamen/ Berlin -77
 • Odontologisk eksamen/ Stockholm -78
 • Odontologisk eksamen/ Oslo -79
 • Ditriktstannlege Hallsberg/Sverige -78
 • Mil.tnl. v Hærens sanitetsavd. v.
 • Lahaugmoen/Oslo -78-79
 • Distriktstannlege Mjøndalen og Kongsberg -79-80
 • Privatklinikk Schleswig/Tyskland -80-81
 • Privatklinikk Hannover/Tyskland -81-82
 • Privat praksis Kongsberg -82-
 • Haukeland universitetsklinikk (spesialkompetanse innen implantatbehandling, m trygderefusjon) -09
  

    

    Linn Bommen

      Tannlege

 • Odontologisk embedseksamen /Oslo        -07
 • Drammen oralkirurgi                                      -07
 • Privat praksis Kongsberg                               -07
 • Tannestetisk senter (kompetansesenteret) Oslo – 07-10
 • Privat praksis Kongsberg                               -10-

  

    

    Tomas Brusell

      Tannlege

 • Odontologisk embedseksamen/Stockholm      -78 

 • Distriktstannlege Brastad/Sverige                       -78-81

 •  Distriktstannlege Lerum/Sverige                         -82-96

 • Privat praksis      Kongsberg                                 -97-

  

    

    Anne Lise Hansen

       Tannpleier

 • Eksamen tannpleierlinjen v høyskolen/Bergen -92

 

 

  

    

     Gro Viker Haugen

       Tannhelsesekretær

  

    

     Henny Johansen

       Tannhelsesekretær

 
 

    

    Nina H. Skillberg

      Tannhelsesekretær

 
 
 
 
 
Tannlegene Bommen AS - Kongsberg. E-post: kontakt@tannlegebommen.no - Nymoen Torg 9 - Telefon: 32 73 48 00
 
 
Tannlegene Bommen AS