Tannlegene Bommen AS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Første besøk

 
 
Ved ditt første besøk har vi satt av god tid for å bli kjent med deg, og for at du blir kjent med oss, slik at vi får en helhetlig oversikt over din tannhelse,dine ønsker og behov. Vi gjør en grundig undersøking av tenner,tannkjøtt og munnhulen.

Samtidig gjør vi en vurdering, på grunnlag av din allmene helsetilstand, om du har rett til trygderefusjon for behandlingen.

Ofte er alt i orden, men dersom det er behov for behandling, lager vi en behandlingsplan, med kostnadsoverslag for de ulike behandlingsalternativene.På grunnlag av eventuelle funn,røntgenbilder og intraorale fotos, gjennomgår vi dette med deg, slik at du sammen med oss, kan gjøre et valg for din behandling, basert på best mulig informasjon.

Vi har dessuten stort fokus på smertefri behandlig.Akutt hjelp forsøker vi,så langt det går, å gi ”på dagen”.
 
 
 
 
 
Tannlegene Bommen AS - Kongsberg. E-post: kontakt@tannlegebommen.no - Nymoen Torg 9 - Telefon: 32 73 48 00
 
 
Tannlegene Bommen AS